Pandoo Is...

This is an essay written by two sisters from Pandoo Foundation—Philippines. It was written in Bisaya and translated to English. Except for one employee who helped with the translation, we all had no idea that the kids were writing this essay. 

There couldn’t have been a better affirmation of our work than this:

Inig sulod nimo sa Pandoo, mura ra siya’g ordinaryo nga balay. Pero ang tinuod gyud kay mura siya’g usa ka kalibutan nga puno sa imahinasyon. Diin asa ang mga bata kay makapaambit sa ilang mga problema, sa ilang mga gipanghunahuna, ug sa ilang mga katawa ug kalipay. Ang Pandoo kay puno ug gugma, dili lang paingon sa mga bata pareho namo, kung di apil na sad sa mga nagtrabaho diri.

When you enter the Pandoo Club, it looks like an ordinary house. But the truth is, it is like a world that is full of imagination. Where kids can share their problems, their thoughts, and their laughter and joyfulness. Pandoo is full of love, not only towards kids like us, but also towards the people who work here.

Ang Pandoo kay kusog mutabang sa mga bata nga nanginahanglan. Diri, makakat-on mi ug mga butang nga wala pa namo nakat-unan Pandoo helps children in need. Here, we learn about new things.

Ma-konsiderar namo ang mga tawo sa Pandoo nga pamilya kay naa sila sa tanang higayon nga nanginahanglan ka’g tabang. Ang mga maestra kay kind-hearted. Bisa’g ki-atan na kaayo mi, unya makit-an na namo nga hapit na mahurot ilang pasensya, ila gihapong gipugngan ilang kaugalingon. Kay kabalo sila nga ang Pandoo kay nagpasabot nga “gugma ug pag-amuma”.

We consider the people who work at Pandoo as family because they are there in times when we need help. The teachers are kind-hearted. Even though we are misbehaving and we see that they are losing their patience, they still try their best to control themselves. Because they know that Pandoo means “love, nurture, and care”.

Tanang adlaw kay aduna’y mga higayon nga dili makalimtan.

Every day we experience a lot of unforgettable moments.

Usa na katong nanghatag ug mga regalo pag-Pasko. Ngadto ra namo na-feel ang ilang gi-ingon nga “Spirit of Christmas”. Nalingaw pud ko sa mga kids nga natagaan ug mga regalo kay kakita mi nga nalipay sila ug pag-ayo. Mura mi’g si Santa Claus. (Pero dili Santa Claus nga manguha ug cookies.) Sa tanan nga sakripisyo namo gibuhat sa mga pag-pangaroling, pag-buhat ug cards… Katong tanan gibuhat namo, ang bayad kay ilang [mga bata] mga katawa ug mga pahiyom.

One unforgettable moment is when we gave gifts during Christmas. That was the only time we experienced what people call the “Spirit of Christmas”. We were glad because we saw that the kids who received the gifts were very happy. We felt like we were Santa Claus. (But not the Santa Claus who steals cookies.) All the sacrifices we made during the caroling, making of Christmas cards… For everything that we did last December, the payment we got was their [the gift recipients’] laughter and smiles.

And we think that seeing their smiles is more than enough.

When people ask us what is Pandoo? We will say, “Pandoo is love.”